Brabant

Oostenrijkse Nederlanden

Hertogdom Brabant

Zuidelijke Nederlanden

Brabant  Belgie

Brabant Belgien

Suedliche Niederlande

Herzogtum Brabant

Oesterreichische Niederlande

Brabant

Brabant in de Oostenrijkse Nederlanden ( 1715 - 1794 )

Oostenrijkse hertogen van Brabant.

Aartshertog Karel V van Oostenrijk, hertog van Brabant,

regeerde tot 1740.

Hij werd in 1740 opgevolgd door zijn dochter Maria-Theresia

die zich keizerin van Oostenrijk noemde.

Haar zoon Jozef II bestuurde van 1780 tot 1790.

Na Jozef II kwam de gematigde Leopold II.

De laatste Oostenrijkse hertog van Brabant

was Franz II  ( vanaf 1792 ). Hij zwoor op 23 april 1794

getrouwheid aan de Blijde Inkomste te Brussel

Oostenrijks bestuur in Brussel.

In het Brabantse Brussel resideerde een gouverneur-generaal.

De bekendste gouverneur is wel Karel van Lorreinen,.

de laatste, Maria-Christina.

De werkelijke macht in Brussel lag echter bij de gevolmachtigde ministers.

Oostenrijkse verwezenlijkingen in Brabant.

Merkwaardig zijn de verkeersverbindingen die door de Oostenrijkers

werden gepland : kanalen en steenwegen die ook Brabant opnieuw

met het Rijnland gingen verbinden.

De landbouw in heel Brabant en de bosbouw in de Kempen

werden bevorderd.

Wat onderwijs betreft : de school voor vroedvrouwen

en de Theresiaanse colleges.

Bossen werden degelijk beheerd : het Zonienwoud.

Oostenrijks-Brabantse stedenbouw in Brabant :

het geheel van de Brabantse Staten, het Warandepark,

Sint-Jacob-op-Coudenberg, het Koningsplein en

het paleis van Karel van Lorreinen.

Ook : kasteel Schonenberg in Laken.

Einde Oostenrijks Brabant.

In 1797 moest Oostenrijk gedwongen afstand doen

van de Zuidelijke Nederlanden.

Na het einde van de Franse bezetting in 1815

werden de Oostenrijkse Nederlanden niet hersteld.

...................................................................... 

.............................................................................................

www.brabant.wv.to/   

www.brabant.ch/:                        

lima-city.de

nic.gnx.at

brabant a