WAMBEEK

 Ternat

 Kruikenburg

 

877

De oudst bekende vermelding van Wambeek als Wambacem dateert van het jaar 877.

Ternat, vermeld als Nath, afhankelijkheid van Wambeek, duikt op in het jaar 1112.

1662

Als Kruikenburg werd de heerlijkheid Ter Nat met afhankelijkheden Wambeke en Lombeke het graafschap Cruyckenbourg in 1662.

1976

De gemeenten Ternat, Sint-Katherina-Lombeek en Wambeek werden als gemeente Ternat samengevoegd in 1976.

WAMBEEK

Wambeek mag terecht fier zijn op zijn eerste vermelding in de 9e eeuw als domein van de Sint-Gertrudisabdij in Nijvel.

Wambeek lag toen in de gouw Brabant in het deel van Neder-Lotharingen dat tot 880 in handen van West-Francie bleef.

In 880 al kwam geheel Neder-Lotharingen in het bezit van Oost-Francie, het latere Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie.

Van de Vikingen hadden de Wambekenaars vanaf 891 waarschijnlijk nog weinig last, want Arnulf van Karinthie versloeg ze toen bij Leuven

Omstreeks het jaar 1000 wierp de graaf van Leuven zich op als beschermer van de abdij van Nijvel met haar domeinen tot in Wambeek.

Sint-Remigius

De Heilige Remigius (ca.437-533), bisschop van Reims, is de patroon van Wambeek.

In de Sint-Remigiuskerk van Wambeek staat zijn zijaltaar aan de rechterkant van de kerk.

Op 1 oktober viert men de feestdag van de Heilige Remigius, in Reims Saint Remi genoemd.

Links

https://brabant.4lima.de/ternat.balder.htm

http://ternat.atwebpages.com/

https://ternat.jouwweb.be/

https://ternat.webnode.at/

www.ternat-be.be/

www.vinden.be/

877

WAMBEEK

Ternat